Behandeling van leesproblemen

Wees er vroeg bij

Om achterstand en bijkomende problemen te voorkomen, is het belangrijk dat een leesachterstand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Dat kan door extra te letten op de signalen. Vooral wanneer lees-en/of spellingproblemen in de familie voorkomen of wanneer op jonge leeftijd blijkt dat de spraak-en taalontwikkeling langzamer gaat dan bij andere kinderen.

Neem uw kind serieus

Wanneer er op school problemen ontstaan, dan zult u dat als ouder(s) merken aan het gedrag van uw kind. Sommige kinderen met leesproblemen worden onzeker, druk en anderen juist stil en teruggetrokken. Het kan ook dat uw kind niet meer naar school wil of bijvoorbeeld buikpijn krijgt.
Neem klachten serieus en bespreek ze op school.

Signalen van lees-en spellingproblemen 

  • Kan mijn kleuter de namen van kleuren, de dagen van de week of cijfers onthouden?
  • Hoe zit het met het herkennen van letters?
  • Kan mijn kind in groep 3 al korte woordjes lezen?
  • Blijft mijn kind in vergelijking met andere kinderen de woordjes spellen?
  • Maakt mijn kind bij het lezen veel leesfouten?
  • Heeft mijn kind een hekel aan lezen?
  • Zijn er gedragsproblemen?
  • Mijn kind zegt: ‘ik wil niet naar school’

Wanneer komt uw kind voor behandeling in aanmerking?

De leerling gaat matig, onvoldoende of niet vooruit. Ondanks de extra begeleiding van school blijkt de letterkennis zwak en het decodeerproces verloopt langzaam. Bij de dyslexiebehandelaar krijgt de leerling individuele begeleiding en is gericht op veel lezen, leesmotivatie, het versterken van de lees(deel)vaardigheden, strategiegebruik en letterkennis.

Welke behandeling past bij uw kind?

Bij Logopedie- en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo zijn wij van mening dat we de behandeling moeten afstemmem op de problemen van uw kind. We bekijken met welke methode uw kind het best geholpen kan worden.
Wij werken o.a. met Connect, Ralfi, Retentietraining, Taal in Blokjes en de allernieuwste methode KWeC (Klanken, Waarneming en Connecties).
Daarnaast is het zeer belangrijk om de medewerking van ouders en school te hebben.
Samenwerken is in het belang van het kind. Dit is ook één van de redenen om een ouder bij de behandeling aanwezig te hebben.