Vergoedingsregeling dyslexie

Basisschoolleerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen behandeling ontvangen vanuit de vergoedingsregeling. Er wordt gewerkt met een budget voor de zorg rondom een leerling met enkelvoudige dyslexie.
Het budget wordt gedurende een periode van ongeveer 1,5 jaar gebruikt voor (diagnostisch) onderzoek, het maken van een handelingsplan, behandelingen en evaluatiegesprekken met ouders en school.

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo heeft een samenwerkingsverband met Adelante om leerlingen vanuit de vergoedingsregeling (eventueel op school) te behandelen.

Voor vragen over de vergoedingsregeling dyslexie, onderzoek en behandeling van lees-en spellingproblemen kunt u contact opnemen met onze dyslexiespecialist Anouk Vercoulen.