De Praktijk

Praktijklocaties:

Markt 18
5991 AT Baarlo
Telefoon: 077-4770568
e-mail: info@logopediebaarlo-venlo.nl

De praktijk is gevestigd aan de Markt in Baarlo

Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Telefoon: 06-33159012
e-mail: info@logopediebaarlo-venlo.nl

De praktijk is gevestigd schuin tegenover het station (gebouw Sablones)

Openingstijden Logopedie-en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo:

Baarlo: maandagochtend, woensdag en vrijdag: 8.30 – 17.00 uur
en woensdagavond: 19.00 – 20.00 uur

Venlo: maandagmiddag en dinsdagmiddag

Aanmelden:

Aanmelden voor een (advies) gesprek, onderzoek of behandeling kan via de telefoon, per e-mail of via het aanmeldingsformulier op deze site.

Team:

Ons team bestaat uit logopedisten die elk hun eigen specialisaties hebben op het gebied van:

 • taal-en spraakstoornissen bij kinderen met een “rugzakje” (cluster 2)
 • spraak- en taalstoornissen bij kinderen
 • afwijkende mondgewoonten
 • logopedische stoornissen bij neurologische problemen (afasie, dysarthrie, dysfagie en Parkinson)
 • stotteren
 • lees-en spellingproblemen en dyslexie
 • stemproblemen
 • hyperventilatie
 • spraak-en taalproblemen bij kinderen met autisme, ADHD en PDD-NOS
 • onvoldoende auditieve vaardigheden en auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
 • articulatietraining bij volwassenen
 • schisis