Medewerkers

In de praktijk werken twee ervaren logopedisten. Iedere logopedist heeft zijn/haar eigen specialisaties opgebouwd. De praktijk onderhoudt contacten met huisartsen, tandartsen, othodontisten, medisch specialisten, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders en collega logopedisten. 

Erik Muller, logopedist/dyslexiebehandelaar

specialisaties: dyslexie, oro-myofunctionele therapie, spraak-en taalstoornissen, fonologische articulatiestoornissen en spraak-en taalproblemen bij kinderen met ADHD, PDD-NOS en autisme.

e-mail: erik@logopediebaarlo-venlo.nl

Tamara Steneker, logopedist en pré-verbaal-logopedist
 
Specialisaties: Lees – en spellingproblemen, dyslexie, oro-myofunctionele therapie, spraak-en taalstoornissen, fonologische articulatiestoornissen en pré-verbale logopedie.

e-mail: tamara@logopediebaarlo-venlo.nl