Praktijk Nieuws

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo heeft de Kwaliteitstoets Logopedie behaald

Op 20 november 2019 heeft onze praktijk de Kwaliteitstoets logopedie voor de derde keer behaald. Hiermee zijn we de derde Logopediepraktijk in Limburg en de eerste logopediepraktijk in Venlo en Peel en Maas die de toets, voor de derde maal, hebben laten afnemen en met een positief resultaat hebben afgesloten.

Wat is een kwaliteitstoets?

Een toets wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een toets wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop men dit geregeld heeft. Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets logopedie zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (toetsuitkomsten) moet de aanvrager inzicht verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De toetsuitkomsten worden altijd verwerkt in een rapportage. Deze bestaat naast een algemeen praktijkrapport uit een aantal toetsbevindingen welke tijdens de Kwaliteitstoets naar voren zijn gekomen en van waaruit de logopedist (=auditee) zijn eventuele verbetertraject kan vormgeven. Bij het zorgvuldig uitvoeren van een Kwaliteitstoets logopedie is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de afspraken die gemaakt worden. Het gaat hierbij om logistieke afspraken, procedurele afspraken, gedragsregels en afspraken over de gebruikte instrumenten.

Nieuwe Vestiging in Venlo

Vanaf 12 augustus 2013 hebben wij een nieuwe locatie in Venlo. De logopedie- en dyslexiepraktijk is dan ook gevestigd in het gebouw “Sablones” aan de Kaldenkerkerweg 20. Wij komen op deze manier tegemoet aan de vraag van patiënten, scholen, ouders en andere zorgverleners en instanties om ons te vestigen in Venlo. In Venlo is behoefte aan logopedisten die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 2-16 jaar.
Ouders hoeven nu niet meer naar Baarlo te rijden om gespecialiseerde (logopedische) hulp te krijgen.

Vergoeding Logopedie 2015 en 2016

Ook in 2015 en 2016 zal Logopedie- en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo met alle zorg-verzekeraars weer een contract afsluiten. Logopedie wordt in 2015 en 2016 vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico voor logopedische begeleiding.

Nieuwsbrief Maart 20123

De Nieuwsbrief van Maart 2013 staat nu op de site. Klik naar Nieuwsbrief

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst!!!
Wij streven ernaar om U of uw kind zo spoedig mogelijk in te plannen. Soms kan het zijn dat u op een bepaalde tijd en/of dag wilt komen. Het zou kunnen zijn dat U dan enkele weken moet wachten.

Cursussen 2012

Cursus Spellingproblemen! En dan…? Erik Muller volgt deze cursus.
Met behulp van theoretische onderbouwing en recente wetenschappelijke inzichten leert men meer over spelling, spellingmethoden en spellingbegeleiding in de klas of in de vrijgevestigde praktijk. Na de cursus weet men beter wat wel of juist niet te doen met leerlingen met spellingproblemen of dyslexie. Behalve theorie is er tijdens de cursus aandacht voor de praktijk middels ervaringsgerichte opdrachten en workshops.

Uitbreiding Logopedie-en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo

In verband met uitbreiding van onze logopedische werkzaamheden is vanaf 1 maart 2013 Veronique Peeters bij ons komen werken. Veronique is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met spraak-en taalstoornissen. Veronique heeft gewerkt in een logopediepraktijk in Helmond.

Nieuwsbrief

De Logopedisten van Logopedie- en Dyslexiepraktijk Baarlo-Venlo geven 1-2 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin staan de laatste ontwikkelingen op logopedisch gebied en informatie over de praktijk. Indien u op de hoogte wilt blijven kunt u zich via Contact Info aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief per post of per e-mail. Verwijzers en scholen in Baarlo-Venlo e.o. krijgen de nieuwsbrief automatisch toegestuurd.

Onder het kopje Nieuwsbrief kunt u de laatste Nieuwsbrief vinden.